Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai
Név: Sáfrán Mihály Zoltán egyéni vállalkozó
Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 37/C II/9.
Adóigazgatási azonosítószám: 66809425-1-43
Nyilvántartási szám: 39414886

1.2. A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3. A Szállító
A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

Magyar Posta Zrt.2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1. Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2. Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.3. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

3.1. Megrendelési adatok megadása
Az oldal jobb felső sarkában megtalálható „Megrendelési adatok” menüpont kitöltésével, a Megrendelem gombra kattintással és az ezt követő visszaigazoló e-mail elfogadásával jön létre a szerződés. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. Általános jellemzők
A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3.3. Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását, módosítását a vásárló a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés jóváhagyásának napján. A megrendelés visszavonása csak a levélküldemény feladása előtt lehetséges.

3.4. Fizetési feltételek
Belföldi rendelés esetén a Vásárló a vásárolt áru (külföldi rendelés esetén a postaköltséggel növelt) ellenértékét előre utalással a Szolgáltató bankszámlájára utalja. A szállító a könyv vételáráról számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek ellenértékét nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Szállítási módok.

A Magyar Posta Zrt. által Ajánlott levélküldeményként kézbesítve. A vásárló előre utalással a Szolgáltató bankszámlájára utalja a fizetendő összeget, mely külföldi rendelés esetén tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállítási feltételek oldalon lévő táblázatban található. A Szolgáltató az ellenérték bankszámlára történő beérkezését követő munkanapon postázza a csomagot, amennyiben a vásárló hiánytalanul megadta postázási adatait.

3.6. Hírlevél
A Hírlevelet kérek választható gomb elfogadása esetén a Szállító rendszeres időközönként (2-4 hét) hírlevelet küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A hírlevél a könyv témáival kapcsolatos újdonságokról szóló cikkeket, érdekességeket, esetleg újabb ajánlatokat tartalmaz. A hírlevélről a későbbiekben bármikor le lehet iratkozni, a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen vagy a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintással.4. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak a csomag átvételét követő 14 napon belül elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja. Az elállás, felmondás, áru visszaküldés továbbá az e körben felmerülő felelősségi és kötelezettségi szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet határozza meg.5. Adatvédelem, adatbiztonság

5.1. Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. A könyv megrendeléséhez azonban (online vásárlás) szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-79831/2014.

5.2. Személyes adatok módosítása

Vásárló adatainak törlését az Kapcsolat oldalon megadott elektronikus levelezési címen kérheti.6. Egyebek

6.1. Biztonság
A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Felelősség kizárása
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, pontatlanságokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, pontatlanságokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3. Szerzői jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

6.4. Jogviták
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges (jog)vitás kérdéseiket elsődlegesen peren kívül, egyezség útján rendezzék. Amennyiben peren kívül ez nem lehetséges, akkor a Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.